ZEE wil herstel van vertrouwen

“Zeggen wat je doet, doen wat je zegt”. Dat is de ondertitel van het verkiezingsprogramma van de nieuwe partij Zandvoort Echt Een (ZEE) welke zij maandagmiddag bekend maakte. Hun inzet is om van Zandvoort ‘weer echt ‘één’ te maken. Lees hier de opvallendste punten uit hun partijprogramma.

Verbinding
Om allereerst de politiek weer dichterbij de mensen te brengen doet ZEE een aantal voorstellen. Zo zouden er zogehete ‘themacoalities’ moeten komen waarin per thema partijen met elkaar afspraken maken. “In plaats van een bindend coalitieakkoord wordt op deze manier het belang van alle burgers op thema’s
gediend. Themacoalities verkleinen de kans dat partijen de gehele raadsperiode tot de oppositie behoren en zorgen op die manier voor eerlijkere onderhandelingen”, stelt de partij.

Verder zouden gemeentelijke enquêtes veel ‘toegankelijker en veiliger’ moeten worden uitgezet. Ouderen zouden makkelijker zo’n onderzoek kunnen moeten invullen. En de bescherming tegen fraude door belanghebbenden en privacy van participanten zou volgens ZEE beter gewaardborgd moeten blijven.

Ook wil de partij, met als lijsttrekker de 20-jarige Mirko Gerrits, lokaal het raadgevend en raadplegend referendum implementeren. Wat inhoud dat er door de burgers gestemd kan worden over een bepaald onderwerp in de gemeente. “Ook willen we dat de gemeenteraad zelf een referendum kan uitschrijven. Dat heet een raadplegend referendum.”

Jeugdzorg
ZEE wil de jeugdzorg efficiënter inrichten en de samenwerking met andere gemeenten hierbij versterken. Ook moet het zorgloket worden uitgebreid. “Inwoners moeten hier persoonlijke ondersteuning kunnen krijgen met al hun vragen over tegemoetkomingen, vergoedingen en gemeentelijke regelingen die op hun situatie van toepassing zijn, zodat het huidige doolhof van (gemeentelijke) regelingen een geëffend pad wordt”, aldus de partij. Verder moet er een parkeervergunning worden aangeboden aan mantelzorgers.

Fonds
In het verkiezingsprogramma van Zandvoort Echt Een valt ook te lezen dat zij een gemeentelijk fonds willen oprichten voor de bekostiging van betaalbare koopwoningen. “Met dit fonds wordt het verkopen van koopwoningen uit de sociale sector betaalbaar gehouden voor de lagere en middeninkomens”, zegt de partij. Samen met de provincie moet gekeken worden naar de mogelijkheden. Daarnaast moet het percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten worden verhoogt van 30 naar 40 procent.

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.