‘Zandvoort als werelddorp’, VVD presenteert verkiezingsprogramma

Woensdag bracht VVD Zandvoort/Bentveld hun verkiezingsprogramma naar buiten. Met de voor hun zes belangrijkste uitdagingen voor Zandvoort. Hiermee wordt meer duidelijk wat de inzet van de partij zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart.

“De komende jaren worden belangrijk voor Zandvoort. Er gaat flink gebouwd worden en de terugkomst van de Formule 1 is de katalysator voor grootse ontwikkelingen in Zandvoort. Deze kansen willen wij benutten met onze inwoners en ondernemers. Dat maakt Zandvoort een Werelddorp!”, zegt Sven Drommel bij de lancering van het VVD Zandvoort-verkiezingsprogramma.

Lijstrekker Sven Drommel krijgt het verkiezingsprogramma overhandigd van huidig VVD-fractievoorzitter
Martijn Hendriks

Wonen
Thema’s als woningbouw en de bereikbaarheid van Zandvoort staan bij de VVD hoog op het lijstje. Zo zouden er in de komende jaren zeker 650 nieuwe woningen moeten bijgebouwd worden. Het verbod op voorrang voor statushouders zou moeten worden opgenomen in de prestatieafspraken met Pré Wonen. De partij wil een herontwikkeling van Camping de Duinrand tot woningbouw en recreatie gaan realiseren.

Het dorp
Verder willen zij minder regels voor ondernemers en de toerismesector. De harde aanpak van intimidatie en overlast zou als het aan de lokale VVD ligt beter gehandhaafd moeten worden. Nieuw-Noord moet een nieuwe ontsluiting krijgen en er zou moeten worden ingezet op extra spoorcapaciteit door middel van een ‘pro-actieve samenwerking met NS’. De VVD betreurt het dat er de afgelopen periode parkeerplaatsen zijn verdwenen. De partij zet wederom in op het behoud van het aantal parkeerplaatsen en heeft de voorkeur bij mogelijke uitbreiding hiervan.

Intergratie
“Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen zoals zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst”, valt verder te lezen in het VVD-programma.

Lees het volledige VVD-verkiezingsprogramma

Deel dit:

politiek, verkiezingen, vvd, zandvoort

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.