Waterschapsverkiezing 2023

Waterschappen


Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland wordt op 15 maart gekozen en is verantwoordelijk voor waterveiligheid, voldoende (drink)water, schoon en gezond water en waterzuivering. Je zou denken dat dit basiswaarden zijn waarin iedereen zich kan vinden. Toch zijn er 13 partijen te kiezen.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden, dat door het algemeen bestuur wordt gekozen, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Rijnland heeft net als andere Waterschappen te maken met geborgde zetels. Zo zijn boeren en enkele belangenorganisaties altijd vertegenwoordigd met een vast aantal zetels.

Lees meer op de website van Rijnland waarom jouw stem van betekenis is.

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.