Openbare zitting stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.