Op 15 maart mogen we gaan stemmen! Maar waarvoor eigenlijk?

Op woensdag 15 maart 2023 is het weer tijd om te stemmen! In Zandvoort kan gestemd worden voor vertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Noord-Holland en het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland, ook wel het waterschap. Maar waarvoor zou je eigenlijk stemmen?

De Provinciale Staten zijn de stem van de inwoners van de provincie Noord-Holland en spelen een belangrijke rol bij beslissingen over onder andere bouwen en wonen, natuur en klimaat, economie en goede bereikbaarheid. De provincie gaat over gemeente-overschrijdende zaken, maar kan ook op gemeentelijk niveau ingrijpen. Bovendien kiezen de leden van de Provinciale Staten ook de leden van de Eerste Kamer, die medeverantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van wetten. In onze provincie staan 23 partijen op de kieslijst.

Op dit moment zijn er 15 partijen met zetels in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Forum voor Democratie kwam vier jaar geleden met 9 zetels als grote winnaar uit de bus. Die partij viel ook hier uit elkaar, daar zijn nu nog 3 zetels van over. GroenLinks en de VVD zijn doorgaans de grotere partijen. Samen met PvdA en D66 vormden zij afgelopen periode de Gedeputeerde Staten, het bestuur van de provincie. Zij voerden een gezamenlijk afgesloten coalitieakkoord uit.

Waterschappen
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland wordt ook op 15 maart gekozen en is verantwoordelijk voor waterveiligheid, voldoende (drink)water, schoon en gezond water en waterzuivering. Je zou denken dat dit basiswaarden zijn waarin iedereen zich kan vinden. Toch zijn er 13 partijen te kiezen.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden, dat door het algemeen bestuur wordt gekozen, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Rijnland heeft net als andere Waterschappen te maken met geborgde zetels. Zo zijn boeren en enkele belangenorganisaties altijd vertegenwoordigd met een vast aantal zetels. Lees meer op deze website waarom jouw stem ook hier toch van betekenis is.

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.