Nieuwe lokale partij ‘ZEE’ pleit voor eensgezindheid

Vandaag is een nieuwe lokale Zandvoortse politieke partij naar buiten getreden. ZEE (Zandvoort Echt Eén) wil met inwoners van Zandvoort en Bentveld invulling geven aan een nieuwe bestuurscultuur met als doel een hoogwaardiger democratie, minder polarisatie en meer transparante en eensgezinde besluitvorming voor en door alle Zandvoortse bestuurders, inwoners en ondernemers.

ZEE werd opgericht door deelnemers aan de tweede cursus Politiek Actief van de gemeente en enkele sympathisanten. Zij zijn niet tevreden over het functioneren van de huidige lokale politiek en de kwaliteit van het bestuur en zijn vastbesloten om daar iets aan te doen.

Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele politieke keuzes met betrekking tot onder meer de wooncrisis, armoede en daarmee gepaard gaande ongelijkheid, de ontwikkeling van Zandvoort als toeristische badplaats en niet te vergeten de ambtelijke fusie met Haarlem. Daarom moeten volgens ZEE partijbelangen ondergeschikt gemaakt worden aan de belangen van het dorp, zo staat er te lezen in het persbericht waarmee de partij zich presenteerde.

Inmiddels staat van vijf leden van de nieuwe partij vast dat zij op de kieslijst komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Drie van hen vormen het bestuur van ZEE; voorzitter is bedrijfseconoom Arie Griffioen (68), student bedrijfskunde Mirko Gerrits (20) is secretaris en penningmeester is digitaliserings-strateeg bij de Provincie Noord-Holland Marcel Sukel (55). Ook mantelzorger Rhea Hazenberg (61) en vrijwilliger bij een groot lokaal doel Mira Schrijnemaekers (47) zullen zich verkiesbaar stellen. Hoeveel namen de definitieve kandidatenlijst zal tellen is evenals de volgorde nog niet bekend.

“We zijn allemaal nieuwe gezichten in de Zandvoortse politiek. Dat is ook een bewuste keuze. We willen geen kandidaten op de lijst die een lokaal politiek verleden met zich meedragen. Als je het anders wil doen, moet je geen oud zeer meeslepen”, aldus secretaris Marcel Sukel die al bijna vijftien jaar in dienst is bij de Provincie Noord-Holland en uit ervaring goed weet hoe het werkt in de politiek.

Het definitieve verkiezingsprogramma zal de komende weken gestalte moeten krijgen, maar in veel kwesties zal de partij nog geen definitief standpunt innemen. “Ons speerpunt is zorgvuldige en transparante besluitvorming en een andere bestuurscultuur. We gaan ons dus niet op voorhand uitspreken over bijvoorbeeld de ambtelijke fusie met Haarlem. Daar is het veel te complex voor. We wachten eerst de definitieve evaluatie af, gaan dan met inwoners en belanghebbenden in gesprek en zullen dan tot een afgewogen oordeel komen. Liever een goed besluit dan een haastig besluit”, zegt Sukel, die nog wel kwijt wil dat de partij een voorstander is van het bindend referendum.

ZEE maakt deel uit van een landelijk netwerk met onafhankelijke lokale politieke partijen, waarmee kennis en ervaringen worden uitgewisseld. De partij hoopt op het behalen van maar liefst vier zetels de komende verkiezingen en is voornemens om daar hartstochtelijk campagne voor te voeren.

Tekst: Piet Bom

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.