Kandidatenlijst PvdA Zandvoort

PvdA Zandvoort is de volgende partij die de kandidatenlijst bekend heeft gemaakt. Zoals al eerder werd aangekondigd zal Maaike Koper opnieuw als lijsttrekker de lijst gaan aanvoeren.

Op maandag 13 december is in een digitale vergadering het verkiezingsprogramma in grote lijnen vastgesteld. Zodra enkele punten tekstueel zijn aangescherpt, zal het programma op de website geplaatst worden. De kandidatenlijst is unaniem aangenomen en ziet er als volgt uit:

  1. Maaike Koper
  2. Lisa de Vries
  3. Roel Broer
  4. Marlène Sjerps
  5. Pim Kuijken
  6. Lei Bodelier
  7. Anneke Draaijer
  8. Erna Meijer
  9. Willem de Vrind

Namens de partij licht Annelies Kooten de lijst toe: “Maaike Koper heeft in de afgelopen raadsperiode bewezen een sterke, verbindende en stabiele factor te zijn binnen de coalitie waardoor constructief kon worden samengewerkt. Zij werd hierbij ondersteund door Lisa de Vries, die op een welverdiende tweede plaatst staat. Roel Broer is een nieuwkomer op de lijst en gaat actief meedoen als tweede schaduwfractielid. De nummers vier t/m negen zijn allen leden die actief zijn binnen de partij.

In de volgende raadsperiode wil de PvdA zich graag inzetten voor de belangen van de bewoners van Zandvoort met extra aandacht voor kansloze woningzoekenden, kinderen met slechte startkansen, mensen met onzekere banen, ouderen in eenzaamheid, groeiende ongelijkheid en mensen die maar nauwelijks kunnen rondkomen. “De plannen liggen klaar om deze problemen aan te pakken en op te lossen”, aldus de woordvoerder.

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.