Jeroen Nobel wordt formateur in Zandvoort

Jong Zandvoort heeft Jeroen Nobel bereid gevonden om als formateur in Zandvoort aan de slag te gaan. Jeroen Nobel (PvdA) heeft ruime bestuurlijke ervaring en was achtereenvolgens wethouder in Haarlemmermeer (2006-2014), waarnemend burgemeester in Aalsmeer (2015-2019) en waarnemend burgemeester in Den Helder (2019-2021).

Mede namens de fracties van CDA, OPZ en VVD verzoekt Jong Zandvoort de formateur de vorming van een coalitie van deze partijen te leiden en daartoe al datgene te doen dat kan bijdragen aan een spoedige installatie van een nieuw college. Het streven is om voor het zomerreces wethouders voor te dragen aan de raad.

Partijen verwachten van de formateur een sturende rol op het proces van de onderhandelingen, gericht op voortgang en resultaat. Daar waar de gesprekken op inhoud of verhoudingen (dreigen te) stokken, verwachten partijen dat de formateur in staat is deze vlot te trekken. In de eerste plaats door ingrepen in het proces te doen, maar ook door inhoudelijke suggesties te doen op basis van zijn kennis en ervaring.

Deel dit:

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.