D66 presenteert zes ambities

D66 heeft het definitieve verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022. Het programma draagt de titel ‘Zes ambities voor een gezond en duurzaam Zandvoort en Bentveld’.

Lijsttrekker Raymond van Haeften: “Een stem op D66 in Zandvoort en Bentveld is een stem op betere gezondheid, duurzaam wonen en meer aandacht voor jongeren. D66 wil de komende vier jaar investeren in een duurzame en gezonde gemeente, waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen en waarin er geen plek is voor discriminatie of uitsluiting.”

 

Dutch Grand Prix

Dankzij een succesvolle Dutch Grand Prix staat Zandvoort internationaal op de kaart. Raymond van Haeften: “Het is nu zaak om dat te verzilveren. De extra aantrekkingskracht van ons dorp biedt veel kansen. Kansen op nieuwe investeringen. Kansen op het verwezenlijken van nieuwe projecten. Kansen op vernieuwing en innovatie van ons al goed ontwikkelde toerisme en horeca aanbod. En tegelijkertijd staan we ook voor forse uitdagingen”.

 

Goed klimaat

D66 zet alles op alles om (de gevolgen van) klimaatverandering aan te pakken. Op een rechtvaardige manier, zodat alle inwoners mee kunnen doen. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen door te investeren in isolatie en schone mobiliteit, grijpen alle kansen aan om duurzame energie op te wekken én zetten alles op alles om Zandvoort te vergroenen. Raymond van Haeften: “Wij pleiten voor het maximaal benutten van daken voor zonnepanelen, het hergebruik van grondstoffen bij bouwprojecten, onttegelen van tuinen, inwoners betrekken bij vergroenen”.

 

Beter wonen

Alle Zandvoorters moeten gelijke kansen hebben op een betaalbare woning. D66 bouwt duurzame woningen en zorgt voor groene en gemengde wijken. Bij nieuwbouw geven we prioriteit aan woningen voor starters en doorstromers in het middensegment. Hierbij beschermen we het groen en zorgen we voor behoud van leefbaarheid. Raymond van Haeften: “Wij willen meer jongerenhuisvesting en maatregelen die er voor zorgen dat de koper van een woning er ook zelf gaat wonen.

 

Meer aandacht voor jongeren en onderwijs

Onderwijs is de basis voor een vrij en kansrijk leven. Daarom investeert D66 het beste onderwijs. Door te investeren in voldoende leraren voor de klas. En door te zorgen voor een divers onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal, gezonde schoollunches én met rijke schooldagen. Dit zijn schooldagen met o.a. sport, kunst en cultuur. Raymond van Haeften: “Wij willen dat ieder kind de kans krijgt om talenten volledig te ontwikkelen. We willen kleinere klassen, vroege aanpak van taalachterstanden, schoolfruit, huiswerkbegeleiding, goede stageplekken en aandacht voor techniek. Daarnaast willen we extra middelen inzetten voor het jongerenwerk en uitdagende speelplekken zoals skatepark en pumptrack”.

 

Democratie en vrijheid

D66 staat voor een open, transparante en integere lokale overheid. D66 wil een levendige democratie, waarin alle inwoners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen, van jongs af aan. Raymond van Haeften: “Wij willen toegankelijke informatievoorziening, een verbod op straatintimidatie en meer inspraak van jongeren tot 18 jaar”.

 

Over het verkiezingsprogramma

Partijvoorzitter Ruud Sandbergen: “Het verkiezingsprogramma is door middel van een uitvoerig proces tot stand gekomen, met behulp, inbreng en instemming van de leden, onder leiding van een verkiezingsprogramma-commissie. Na bespreking en stemming hierover in de ledenvergadering, is dit verkiezingsprogramma binnen D66 unaniem aangenomen en definitief geworden. Het is een alomvattend, gebalanceerd en ambitieus verkiezingsprogramma geworden, waarin wij in 6 amdities duidelijk maken waar D66 in Zandvoort en Bentveld voor staat, namelijk voor een vrije, kansrijke en duurzame badplaats.”

Deel dit:

d66, politiek, verkiezingen, zandvoort

Een samenwerking van


© Zandvoort Kiest. All rights reserved.
Realisatie website:  Duijff Media.